Logo

Akce/kampaně

Specializujeme se také na realizaci a přípravu osvětových akcí a kampaní:

Rádi Vám zajistíme odborně vedené kampaně zejména z oblastí: ekologie, humanitární programy, alternativní a úsporné zdroje energie, programy pro sociální skupiny občanů (senioři, junioři, handicapovaní..), kampaně pro zdravý životní styl, kampaně propagující zdravé životní prostředí, kampaně podporující doplnění vzdělání apod.

Zrealizovali jsme např.
„Bojujeme proti rakovině a hematologickým onemocněním“
Akce byla realizována v roce 2008 včetně charitativní sbírky, která byla věnována na léčebnou a výzkumnou činnost I. interní kliniky 1 LF UK a VFN (Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice), kliniky hematologie v Praze.

Golfem x Drogám
Cílem projektu byla prevence a osvěta zaměřující se na problematiku užívání drog. Zapojení mládeže všech soc. skupin a vyplnění jejich volného času. Zapojené byly nejen děti ze „zdravého prostředí“ ale i děti z dětských domovů, diagnostických ústavů, děti s tělesným postižením, včetně nevidomých juniorů.

Zelené vzdělávání
Naši konzultanti se podíleli na přípravě projektu, jehož přínosem bylo umožnit primární cílové skupině rozšířit si své poznatky jak po teoretické, tak po praktické stránce v oblasti okrasného, sportovního trávníkářství a rovněž poznatky z údržby těchto ploch v rámci obcí a venkovského prostoru. Po teoretické stránce byli účastníci vyškoleni např. v oblasti bezpečnosti práce, ochrany a výživy rostlin, dendrologie, krajinářství, zahradnictví, trávníkářství atd. Během praktické výuky měli účastníci kurzu k dispozici veškeré zařízení, které je při péči o veřejnou zeleň a sportovní plochy potřeba.

„Revitalizace stromového parku“
Realizuje se ve spolupráci s ekologickým institutem. Cílem této akce je revitalizace památných stromů a historického parku. Odkaz na nutnou obnovu desetiletí zanedbávaných stromových parků.

 

G2000 | GOLF TOUR 2012

G2000 | GOLF TOUR 2012
Parametry GOLF TOUR 2012 (pdf, 234 kB) Download